Om Ålesund

Ålesund, med 45.000 innbyggere, er den største byen på Sunnmøre, en region som er kjent for fiske, maritim teknologi og møbelproduksjon.

Ålesund er en kommune og by på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Kystbyen er en av verdens største eksporthavner for klippfisk og har en travel fiskerihavn midt i sentrum med salg av fersk fisk og reker. Ålesund huser ett av fylkets to eliteserielag i fotball, Aalesunds FK.

Aalesunds FKs hjemmebane: Color Line Stadion

Ålesund er internasjonalt kjent for sin særpregede arkitektur i jugendstil med tårn, spir og fantasifulle ornamenter på husfasadene. Arkitekturen i sentrum av Ålesund er resultatet av den katastrofale bybrannen i 1904, da hele sentrum ble lagt øde. Arkitektene som deltok i gjenoppbygningen, var unge, norske og inspirert av datidens moderne byggestil i tillegg til nasjonale og nasjonalromantiske impulser. Derfor har byen en unik plass i norsk arkitekturhistorie og er med i et europeisk nettverk for art nouveau sammen med blant annet Glasgow, Nancy, Wien, Barcelona, Brussel og Riga.

Jugendstil i Ålesund

Ålesundregionen er den største byregionen mellom Bergen og Trondheim og er et kjerneområde på Sunnmøre når det gjelder næringslivsaktivitet og befolkning og fungerer som et tjeneste- og kommunikasjonsknutepunkt for regionen.


Historie

Ålesund fikk bystatus i 1848. Museumsområdet i gamle Borgundkaupangen fra vikingtiden har gitt utallige funn ved utgravinger, som i dag er en del av utstillingen i Middelaldermuseet til Sunnmøre Museum. Borgund var det første tettstedet på Sunnmøre, og et tyngdepunkt både religiøst, kulturelt og handelsmessig. Stedet syknet hen etter svartedauden, og først i 1793 fikk det nye bysenteret Ålesund visse handelsrettigheter. På 1700-tallet var området rundt Ålesundet, blant annet Brunholmen, tilhold for noen handelsmenn, for eksempel Hans Holtermann. Ålesund ble ladested med ca. 300 innbyggere i 1793, og kjøpstad med ca. 1200 innbyggere i 1848. Den store ekspansjonen fikk byen i andre halvdel av 19. århundre sammen med fiskerinæringens fremvekst på Sunnmøre. Sin nåværende form fikk Ålesund etter den store bybrannen i 1904 (se lenger nede).

Ålesund ble eget prestegjeld i 1858, og var inntil da annekssogn under Borgund.

Ålesund før bybrannen i 1904.

Bybrannen i 1904

Kvart over to om natta den 23. januar 1904 kom det første brannsignalet inn til brannstasjonen på Lihaugen. Brannen herjet utover natta, formiddagen og ettermiddagen før den ga seg.

Brannen startet på Aspøya, i Aalesund Preserving Co.s fabrikk, som lå der Nedre Strandgate 39 ligger i dag. Brannen sluttet like vest for det som i dag kalles Brusdalshagen, det vil si Borgundvegen 39. Det siste og østligste huset som brente, sto der Borgundvegen 37 står i dag. Totalt gikk det med omtrent 850 hus og det var bare rundt 230 hus som stod igjen innenfor bygrensene. Bare én person omkom under brannen.

Rikelig med hjelp kom til Ålesund fra fjernt og nært i Norge og fra utlandet. Mye av denne hjelpen ble imidlertid fullstendig overskygget av hjelpen som kom fra Keiser Wilhelm II, da han sendte nordover fire store skip lastet med hjelpemannskaper, mat, medisiner og annet nødvendig utstyr.

Andre verdenskrig

Betegnelsen «Lille London» ble under andre verdenskrig brukt på grunn av motstandsarbeidet som foregikk her. Blant annet var byen sentral i flukten til Shetland, Skottland og England. Det eksisterte minst 5 eksportgrupper for Englandsfarten i byen. Blant disse Torsvik-gruppen som ble opprevet av provokatøren Finn Kaas. Rinnanbanden avslørte ved provokasjon flere av disse gruppene.

Flyangrep på Ålesund under 2. verdenskrig.

Etterkrigstid

Byen ble slått sammen med Borgund kommune i 1968. Øya Sula ble utskilt som egen kommune i 1977. Ålesund skapte samferdselshistorie med undersjøisk tunnel til Ellingsøy og videre til Valderøy og Vigra ( de to siste i nabokommunen Giske). Med bro til Giske og tunnel til Godøy ble hele området landfast. Ålesund feiret 150 års jubileum i 1998 med et helt år med feiring og markeringer. I 2004 ble også 100-års dagen for bybrannen markert med en storstilt markering. Denne ble toppet bybrannvandringen i brannens fotspor gjennom bygatene kl 2.00 natt til 23.januar, til samme tid som brannen startet. Hele 10 000 mennesker møtte opp på denne markeringen.

Ålesund var en av få byer med et fuglefjell midt i byen. Men dette ble skutt vekk for å gi plass til rådhuset og Kremmergaarden - søndre del i 1971; nordre i 1973.


Fuglefjellet før det ble skutt vekk.